Hotline: 091 251 1898
Banner 3

Tin tức

TRÀ XANH TÂN CƯƠNG – THÁI NGUYÊN

TRÀ XANH TÂN CƯƠNG – THÁI NGUYÊN

30/07/2015 20:42
Vùng đất Thái Nguyên từ lâu đã vang danh bởi cây chè đặc sản mà người đời vẫn quen ví von “Chè Thái – Gái Tuyên”. Nói đến miền con gái đẹp, phải nói đến Tuyên Quang và chè ngon phải nói đến đất Thái Nguyên. Tuy gọi là chè Thái, nhưng chất lượng chè không phải vùng nào của Thái Nguyên cũng giống nhau. Đại diện tiêu biểu của phẩm chất chè Thái Nguyên chính là loại trà huyền thoại: trà xanh Tân Cương.